Ochrana osobných údajov, cookies

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV, COOKIES.

  • Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy udeľuje súhlas so zaradením všetkých jeho osobných a iných údajov uvedených v objednávke, ako aj ďalších údajov získaných pri obchodnom styku (ďalej len „osobné údaje“) do databázy prevádzkovateľa (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“), t. j. spoločnosti Bolf Sp. z o.o., Sp.k., so sídlom ul. Kozuchowska 32, 65-364 Zielona Gora, IČO: 360003583, reg. číslo Dič: PL9291861928, a s ich spracovaním.
  • Osobné údaje sa budú spracovávať na obchodné a marketingové potreby prevádzkovateľa vrátane ponúkania obchodu a služieb, ako aj na zasielanie obchodných oznámení, okrem iného aj prostredníctvom elektronických prostriedkov (predovšetkým formou e-mailu a SMS správ).
  • Súhlas sa poskytuje do odvolania súhlasu. Dotknutá osoba berie na vedomie, že má práva podľa zákona č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t. j. predovšetkým, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a že má právo prístupu k osobným údajom. Každá dotknutá osoba má práva najmä podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov, t. j. okrem iného na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím lehoty jeho platnosti. Dotknutá osoba má ďalej na základe písomnej žiadosti právo u prevádzkovateľa namietať voči využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
  • Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa nahrajú na pevný disk počítača len na základe povolenia. V prípade súhlasu sa text nahrá do súboru malých rozmerov.
  • Cookies uľahčujú analýzu navigácie na internete alebo rozpoznajú, keď niekto navštívi nejakú konkrétnu webovú stránku, a umožňujú internetovým aplikáciám odosielať informácie jednotlivým používateľom.
  • V tejto súvislosti sa zo stránok nezískavajú žiadne osobné údaje používateľov.
  • Cookies sa nepoužívajú na prenos informácií osobného charakteru, a nepoužívajú sa ani tzv. cookies relácie, trvalé súbory cookies akéhokoľvek typu alebo systémy na sledovanie používateľov.

Ako môžete využiť Vaše práva?

Máte právo na nahliadnutie a úpravu osobných údajovpo prihlásení sa emailom a heslom na svoj účet. V prípade zabudnutia hesla, alebo iných problémov pri prihlásení nás kontaktujte prosím na: info@bolf.sk.

Máte právo na prístup k informáciám, ktoré stanovia vaše osobné údaje, na ich úpravu, odstránenie alebo spracovanie, právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu. Okrem toho môžete kedykoľvek využiť svoje právo na odvolanie súhlasu bez vplyvu na správnosť so zákonom spracovania, ktorý vznikol na základe súhlasu pred jeho odstúpením a právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu.

V záložke kontakt sme poskytli kontaktné údaje na Inšpektora pre ochranu osobných údajov, ktorý bude dohliadať na bezpečnosť osobných údajov spracovaných spoločnosťou Bolf Sp. z o.o. Sp.k. V prípade zistenia akéhokoľvek porušenia Vašich práv nás neváhajte kontaktovať.  V záujme o ochrane údajov našich zákazníkov budú všetky pripomienky ihneď kontrolované.

pixel