Ochrana osobných údajov, cookies

Zásady ochrany osobných údajov/Zásady používania súborov cookies

 • Žiadame Vás o poskytnutie Vašich osobných údajov (medzi inými) na nasledujúce účely:
  • Tieto zásady ochrany osobných údajov stanovujú pravidlá pre zhromažďovanie, spracovanie a používanie osobných údajov, ktoré od vás získava internetový obchod Bolf.sk, ďalej len Obchod, prevádzkovaný na adrese domény www.bolf.sk, ďalej len webovú stránku "BOLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" so sídlom v Zielona Góra zapísanú pod číslom: 0000518284 v Registri podnikateľov Národného súdneho registra vedenom Okresným súdom v Zielonej Góre – Obchodný odbor NS Súdny register, DIČ: 9291861064, IČO 081225888, adresa: ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra – ktorá je zároveň správcom údajov, ďalej tiež len ako správca.
  • Údaje zhromažďované Webovou stránkou sú zabezpečené v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a ktorým sa zrušuje smernica 95/46/WE, ďalej len Nariadenie a ďalšie ustanovenia všeobecne platného práva.
  • Správca vynakladá maximálne úsilie, aby bolo zabezpečené rešpektovanie vášho súkromia a ochranu osobných údajov poskytnutých pri používaní Webovej stránky, vrátane nákupov v Obchode, a na tento účel podniká všetky potrebné kroky.
  • Účel a rozsah údajov spracúvaných Správcom vyplývajú z činností vykonaných používateľmi Webovej stránky, vrátane zákazníkov Obchodu.
  • Správca v rámci ponúkaných služieb vynakladá maximálne úsilie na to, aby spracúvanie údajov prebiehalo v súlade s platnou legislatívou.

Prečo Vás žiadame o poskytnutie osobných údajov?

 • Žiadame Vás o poskytnutie Vašich osobných údajov (medzi inými) na nasledujúce účely:
 • - nakupovanie produktov cez internet,
 • - vedenie individuálneho používateľského účtu,
 • - prijímanie informácií o produktoch,
 • - účasť v online komunitách, vrátane využívania našich blogov a stránky a/alebo spravodajské kanály na stránkach sociálnych sietí,
 • - účasť na propagačných akciách alebo súťažiach,
 • - uloženie vašich preferencií pre budúce vzťahy a komunikáciu,
 • - pomoc pri rozvoji našich internetových služieb,
 • - prijímanie personalizovanej komunikácie, špeciálnych ponúk a reklám prispôsobené vašim záujmom na základe informácií, ktoré s nami zdieľate a o informáciách, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom súborov cookie a iné podobné techniky súvisiace s vaším používaním našich webových stránok/médií sociálne médiá/blogy.
 • - yplnenie prieskumu s názorom na zakúpený produkt/transakciu uskutočnenú v obchode a jeho zverejnením na webovej stránke obchodu,
 • - získanie názoru o zakúpenom produkte a/alebo obchode a jeho zverejnenie strany špecifikované v súhlase subjektov,
 • - zverejňovanie názorov na webovej stránke www.bolf.sk.

Hlavné účely zhromažďovania osobných údajov:

 • - uzatvorenie a realizácia Kúpnej zmluvy (bez registrácie zákazníckeho účtu alebo s registráciou zákazníckeho účtu) na základe súhlasu dotknutej osoby a plnenia zákonných povinností v zmysle čl. 6 sekcia 1 písm b, c nariadenia;
 • - poskytovanie Elektronických služieb určených pre používateľov Webu / zákazníkov Obchodu, ktoré súvisí s plnením zmluvy v súlade s čl. 6 sekcia 1 písm. b, c nariadenia.
 • - priamy marketing vlastných produktov alebo služieb Správcu (e-mailový newsletter, SMS newsletter), ktorý je realizáciou vlastných záujmov Správcu podľa čl. 6 sekcia 1 písm. f nariadenia v súvislosti so súhlasom vyjadreným podľa čl. 172 Telekomunikačného zákona

Aké osobné údaje môžeme zhromažďovať?

  I. Údaje zhromažďované automaticky pri používaní Webovej stránky.

 • Obchod nezhromažďuje automaticky žiadne údaje identifikujúce používateľov, s výnimkou informácií obsiahnutých v súboroch cookies pri používaní webovej stránky.
 • Súbory cookies sú malé textové súbory odosielané webovou stránkou a uložené vo vašom počítači, ktoré obsahujú určité informácie týkajúce sa vášho používania webovej stránky a obchodu. Súbory cookies používa Obchod na prevádzku webovej stránky a na poskytovanie zaujímavých informácií počas nákupného procesu, napríklad na zapamätanie si vašich nákupov.
 • Typy súborov cookies:
 • Dočasné súbory (relačné) cookies – fungujú len pri prehliadaní stránok Obchodu a umožňujú tak ich správne fungovanie. Súbory cookies relačné sú uložené v zariadení používateľa až do odhlásenia sa z webovej stránky alebo vypnutia webového prehliadača. Server ich používa aj na ukladanie informácií o aktivitách, v prípade odpojenia od servera sa Používateľ môže vrátiť na rovnaké miesto na webovej stránke.
 • Trvalé súbory cookies – zostávajú v zariadení po návšteve Obchodu, čo znamená, že Obchod si môže zapamätať nastavenia Používateľa pri ďalších návštevách. Vďaka tomu są v Obchode ľahšie orientuje a zapamätá si nákupné preferencie Zákazníka/Používateľa. (zapamätanie si zákazníckych volieb, a to aj pokiaľ ide o produkty umiestnené v košíku, nastavenia meny, jazyky, obľúbené produkty, produkty v košíku a v obľúbených; verzia webovej stránky (muž, žena, dieťa); súhlas s priraďovaním obsahu; nastavenia jazyka a meny); štatistiky zákazníka (aké podstránky si prezeral, aké produkty, čo si vložil do košíka);
 • Súbory cookies externých subjektov/firiem/reklamných sietí – umožňujú prispôsobenie zobrazenej webovej stránky podľa preferencií Používateľa pri nákupe (Google Analytycs, Google Adwords)
 • Obchod spracováva nasledujúce súbory cookies:

  Súbor Cookie DodávateľObdobie Obdobie Typ
  MUID Microsoft 1 rok a 24 dní Funkčné a analytické
  _clsk Microsoft 1 deň Funkčné a analytické
  page_counter Bolf 1 deň Funkčné a analytické
  _ga_K5DJZVZ2P9 Google 3 mesiace Funkčné a analytické
  _ga Google 1 rok 1 mesiac 4 dni Funkčné a analytické
  shop_ver_IAI Bolf 3 hodiny Funkčné a analytické
  _gcl_au Google 1 rok 1 mesiac 4 dni Funkčné a analytické
  _gid Google 1 deň Funkčné a analytické
  _fbp Meta 3 mesiace Reklamné a profilovacie
  _ttp TikTok 13 miesięcy Reklamné a profilovacie
  _uetsid Microsoft 1 deň Nevyhnutné
  _uetvid Microsoft 1 rok 24 dni Nevyhnutné
  basket_id Bolf 2 mesiace Nevyhnutné
  client Bolf 1 deň Nevyhnutné
 • Obchod využíva reklamné služby nasledujúcich subjektov:
 • - Google Cloud Poland Sp. z o.o., z siedzibą ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa,
 • - FACEBOOK POLAND SP Z O. O., z siedzibą ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa
 • - CRITEO, z siedzibą Torre Mapfre, C/ de la Marina 16-18, 08005 Barcelona
 • - Trusted Shops GmbH Subbelrather Strasse 15c, 50823 Kolonia, Niemcy,
 • - Ceneo.pl sp. z o.o., z siedzibą ul. Legnicka 48A 54-202 Wrocław,
 • - Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa,
 • - Grupa Okazje Sp. z o.o., Al. Tadeusza Kościuszki 23/25, 90-418 Łódź, DOMODI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jaworska 13, 53-612 Wrocław,
 • - Benhauer Sp. z o.o. ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków,
 • - IAI S.A. al. Piastów 30, 71-064 Szczecin,
 • Vyššie uvedené spoločnosti za účelom poskytovania online marketingových služieb používajú súbory cookies, ktoré im boli zverené v súlade s uzatvorenými zmluvami, ktoré pomocou vhodnej technológie umožňujú identifikovať segmenty príjemcov, a teda osloviť vhodných používateľov vhodnou reklamou v konkrétnom čase a mieste. Údaje spracúvané na základe zmlúv s vyššie uvedenými subjektmi sa nepoužívajú na identifikáciu používateľov. Údaje získané prostredníctvom cookies sú prenášané vyššie uvedeným subjektom len v prípade získania súhlasu od používateľa.
 • Na naše webové stránky umiestňujú tretie strany informácie vo forme cookies a iných podobných technológií na vaše koncové zariadenie (napríklad počítač, smartfón) a získavajú k nim prístup. Sú to naši dôveryhodní partneri, s ktorými neustále spolupracujeme na prispôsobení reklamy na našich a ich webových stránkach vašim potrebám a záujmom, ako aj službám, ktoré my a naši dôveryhodní partneri poskytujeme. Takýmto dôveryhodným partnerom sú subjekty z kapitálovej skupiny Wirtualna Polska. Podrobné informácie o spracovaní vašich údajov spoločnosťou Wirtualna Polska nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Wirtualna Polska.
  Podrobné informácie o spracovaní vašich údajov spoločnosťou Google nájdete v zásadách ochrany osobných údajov a podmienkach používania spoločnosti Google.
 • V rámci nastavení súborov cookies dostupných z našej webovej stránky sa môžete sami rozhodnúť, s akými súbormi cookies súhlasíte, a teda či súhlasíte s tým, aby naši partneri používali údaje zhromaždené prostredníctvom súborov cookie alebo nie. Bez predchádzajúceho súhlasu nebudeme zdieľať vaše osobné údaje.
 • Ak ste si to rozmysleli a chcete odvolať svoj súhlas alebo zmeniť nastavenia ochrany osobných údajov, môžete tak urobiť teraz [Zmeniť nastavenia ochrany osobných údajov]
 • Pamätajte, že váš súhlas nám a našim partnerom umožňuje prezentovať vám reklamy v súlade s vašimi záujmami. Nedostatok súhlasu nepovedie k menšiemu počtu reklám, v takom prípade budete stále dostávať reklamy, ktoré však nesúvisia s vašou aktivitou na našej webovej stránke.
 • V každom prípade môžete sami zablokovať inštaláciu súborov cookie alebo odstrániť trvalé súbory cookies pomocou príslušných možností vo vašom webovom prehliadači. V prípade problémov vám odporúčame použiť súbor pomocníka prehliadača alebo sa obrátiť na výrobcu prehliadača, ktorý používate.
 • Okrem súborov cookies môže Obchod zhromažďovať aj údaje, ktoré bežne zbierajú správcovia internetových systémov v rámci tzv. protokolov alebo súborov denníkov. Informácie obsiahnuté v protokoloch môžu okrem iného zahŕňať vašu IP adresu, typ platformy a webového prehliadača, poskytovateľa internetu a adresu webovej stránky, z ktorej ste vstúpili na webovú stránku. Niektoré podstránky v rámci Webovej stránky a iné prostriedky komunikácie s vami môžu obsahovať takzvané cookies. „web beacons“ (tzv. elektronické obrázky). Web beacons umožňujú získať informácie ako IP adresa počítača, na ktorom bola načítaná stránka, na ktorej bol web beacon umiestnený, URL číslo stránky, čas načítania stránky, typ webového prehliadača, napr. ako aj informácie obsiahnuté v súboroch cookies, aby sme mohli posúdiť účinnosť našich reklám. Tieto údaje budú archivované a použité na štatistickú analýzu a vyhodnotenie globálnej návštevnosti používateľov webovej stránky. Tieto údaje sa nebudú spájať s Vami poskytnutými osobnými údajmi.
 • Obchod používa webový analytický systém (Google Analytycs), ktorý je možné použiť na vytváranie používateľských profilov pod pseudonymom. Google Analytics na tento účel používa súbory cookies. Funkciou služby Google Analytics je vyhodnocovať používanie používateľov webovej stránky a zlepšovať kvalitu webovej stránky.
 • Obchod zhromažďuje údaje o zákazníkoch (ako je nick, prezývka iné), ktorí dobrovoľne zverejňujú komentáre k produktom na webovej stránke Obchodu.
 • Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań klientów na stronie Sklepu, zbierania danych demograficznych o klientach, do personalizacji zawartości stron Sklepu.
 • Automaticky zhromaždené údaje, ktoré sa týkajú zákazníkov, ktorí uverejňujú komentáre k produktom, môžu byť použité na propagáciu obchodu alebo produktov v ponuke obchodu. Podobne môžu byť komentáre zákazníkov použité na propagáciu Obchodu alebo produktov ponúkaných Obchodom.
 • Okrem toho spoločnosť Bolf sp. z o. o. na reklamné účely sa zúčastňuje partnerského programu založeného na affiliate marketingu. V rámci tejto spolupráce Bolf sp.z o.o. so spoločnosťou AVIN AG (Eichhornstraße 3, 10785 Berlín, Nemecko) vystupujú ako spoloční správcovia údajov pri spracúvaní osobných údajov online. Údaje získané v rámci tejto spolupráce sú zabezpečené v súlade s platnými predpismi a v žiadnom prípade sa nepoužívajú na identifikáciu používateľov.

Trusted Shops Trustbadge integrácia

 • Naša webová stránka má integrovaný Trusted Shops Trustbadge, ktorý slúži na zobrazenie našej značky kvality Trusted Shops a zbieranie recenzií o nákupoch v našom obchode, ako aj na prezentáciu sortimentu Trusted Shops dostupných kupujúcim po zadaní objednávky v našom obchode.
 • Vyššie uvedené slúži na ochranu nášho prevládajúceho oprávneného záujmu o optimálne fungovanie našej ponuky na trhu. Trustbadge a služby inzerované prostredníctvom nej sú ponukou spoločnosti Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolín nad Rýnom.
 • Pri používaní Trustbadge si server automaticky pamätá tzv protokoly servera, ktoré obsahujú napríklad vašu IP adresu, dátum a čas požiadavky, množstvo prenesených dát a poskytovateľa služieb, ktorý žiadosť podáva (prístupové údaje), a dokumentuje žiadosť. Vo vyššie uvedenom prístupové údaje nie sú analyzované a sú
 • Ostatné osobné údaje budú do Trusted Shops prenesené iba v prípade, že sa po dokončení objednávky dobrovoľne rozhodnete používať produkty Trusted Shops alebo ste sa už zaregistrovali na ich používanie. V takýchto prípadoch platí dohoda medzi vami a Trusted Shops.

II. Údaje zhromaždené počas registrácie a nákupov.

 • Obchod bude od vás prostredníctvom webovej stránky a iných foriem komunikácie pri nákupoch a registrácii na webovej stránke zhromažďovať nasledujúce osobné údaje:
 • 1) priezvisko a meno,
 • 2) adresa objednávateľa,
 • 3) adresa doručenia, ak je iná ako adresa objednávateľa,
 • 4) e-mailová adresa,
 • 5) telefónne číslo,
 • 6) názov spoločnosti,
 • 7) daňové identifikačné číslo.
 • 8) dátum narodenia.
 • Poskytnutie údajov uvedených v bodoch 1-5 je dobrovoľné, je však nevyhnutné na registráciu a nakupovanie na Webovej stránke. Neposkytnutie týchto údajov vám môže zabrániť v nákupoch. Poskytnutie údajov uvedených v bodoch 6-7 je pre podnikateľov nevyhnutné na vystavenie faktúry s DPH. Dátum narodenia bude spracovaný na základe súhlasu dotknutej osoby.
 • Údaje uvedené v systéme Obchodu môže zákazník nezávisle meniť.
 • Zákazník, ktorý si vytvoril účet v Obchode, môže kedykoľvek do Obchodu odoslať žiadosť o jeho odstránenie. Vymazanie účtu je nevratné a znamená vymazanie všetkých údajov zákazníka. Takýto účet nebude možné znovu vytvoriť. Zároveň v prípade transakcie budú údaje spracované po dobu 5 rokov od dátumu transakcie.
 • S prihliadnutím na zásadu minimalizácie si Správca vyhradzuje právo vymazať neaktívne účty. Viac informácií o tejto téme nájdete vo [všeobecných obchodných podmienkach].
 • Vyplnením platobného formulára za objednané produkty môže zákazník dodatočne udeliť súhlas na:
  • a) spracúvanie osobných údajov vo forme e-mailovej adresy spoločnosťou Bolf Sp. z o. o. so sídlom v Zielona Góra (ul. Kożuchowska 32), za účelom vyplnenia prieskumu s názorom na zakúpený produkt / transakcie uskutočnenej v obchode Bolf.sk a jeho uverejnenia na webovej stránke obchodu. Vyššie uvedený súhlas je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať v detaile objednávky alebo kontaktovaním Správcu.
  • b) na poskytnutie osobných údajov vrátane e-mailovej adresy a informácií o nákupe/transakcii v obchode Bolf.sk nasledujúcim subjektom:
  • - Trusted Shops GmbH Subbelrather Strasse 15c, 50823 Kolonia, Niemcy, Rejestr Handlowy (HRB) 32735, NIP-UE: DE 812 947 877
  • - Ceneo.pl sp. z o.o., ul. Legnicka 48A 54-202 Wrocław KRS: 0000634928, NIP: 525-26-74-781, REGON 365338986
  • - Google Ireland Limited, Google Building, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland
  • - Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. właściciel Opineo, ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa e-mail: kontakt@opineo.pl
  • - TrustMate S.A. Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław, Polska, KRS: 0000737597, NIP: 8971854393, REGON: 369980751
  • za účelom získania názoru k zakúpenému produktu a/alebo Obchodu a jeho umiestnenia na webových stránkach uvedených subjektov. Vyššie uvedený súhlas je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať zaslaním správy na admin@bolf.com Súhlas znamená, že vyššie uvedené webové stránky budú mať právo kontaktovať Zákazníka prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v objednávke so žiadosťou o vyjadrenie o zakúpenom produkte vyplnením ankety. Takto získané názory o produktoch, službách, subjektoch predávajúcich alebo poskytujúcich služby poskytujú ostatným Kupujúcim cenné informácie o kvalite produktov a služieb v internetových obchodoch.
 • Osobné údaje Zákazníka pri prihlasovaní sa na Platformy alebo registrácii na Platformách prostredníctvom externých autentifikačných služieb ponúkaných inými subjektmi pôsobiacimi nezávisle od Bolf sp.z o.o. mu môžu byť sprístupnené (napr. ako súčasť služby ponúkanej spoločnosťou Google). V takom prípade Správca získa Vaše meno a priezvisko a e-mailovú adresu a tieto údaje budú priradené k Účtu alebo budú spracované len pre účely takéhoto prihlásenia alebo Registrácie na Platformách. V prípade potreby získania dodatočných údajov Vás o tom budeme informovať a uvedieme jej rozsah. Pri využívaní externých autentizačných služieb si prosím prečítajte predpisy a zásady spracovania osobných údajov subjektov ponúkajúcich takéto služby.
 • Podrobné informácie týkajúce sa príjemcov, spracovania, doby uchovávania a ochrany údajov zhromaždených v súvislosti s procesom predaja Obchodom Bolf.sk a poskytovaním služieb určených pre zákazníkov Obchodu Bolf.sk sú uvedené vo [všeobecných obchodných podmienkach].

III. Iné údaje zhromaždené webovou stránkou.

 • Používateľ webovej stránky sa môže prihlásiť k odberu newslettera a/alebo SMS newsletteru zaškrtnutím príslušného políčka. Prihlásenie na odber noviniek znamená súhlas s realizáciou priameho marketingu vlastných produktov a so zasielaním obchodných informácií uvedených v zákone z 18. júla 2002 na uvedenú e-mailovú adresu a/alebo telefónne číslo elektronickými prostriedkami a /alebo pomocou telekomunikačných koncových zariadení.o poskytovaní elektronických služieb od Bolf Sp. z o. so sídlom v Zielonej Góre. Poskytnutý súhlas je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať. Osobné údaje poskytnuté v súvislosti s využívaním služby SMS/e-mail newsletter budú spracované do doby existencie právneho základu, t.j. do odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov používateľom.
 • [Odhlásenie z odberu e-mailového newslettera]
 • Uvedenie vašej e-mailovej adresy v kontaktnom formulári je dobrovoľné, jej neposkytnutie nám však môže zabrániť v odpovedi na váš prípad.
 • Osobné údaje uvedené v kontaktnom formulári sú spracúvané výlučne za účelom umožnenia záujemcom získať informácie o nami ponúkaných službách alebo objasnenia záležitosti, v súvislosti s ktorou nás používateľ webovej stránky kontaktoval a sú uchovávané vo forme umožňujúcej identifikáciu konkrétnej osoby pre nie dlhšie, ako je to potrebné na dosiahnutie účelu spracúvania, v tomto prípade poskytnutie informácií, vyriešenie veci požadovanej používateľom.
 • Vyjadrením samostatného súhlasu môže Obchod zhromažďovať ďalšie osobné údaje potrebné na uskutočnenie súťaže alebo propagácie v súlade s pravidlami súťaže/propagácie (napríklad fotografie).
 • Okrem toho môže Bolf.sk v závislosti od zvolených nastavení na rôznych stránkach sociálnych sietí spracovávať osobné údaje týkajúce sa aktivít v rámci profilov na týchto stránkach, napríklad tam zverejnené/zdieľané záujmy, rodinný stav, pohlavie, používateľské meno, fotografie, komentáre, obsah, atď.

Profilovanie

 • Pri využívaní foriem automatizovaného spracúvania údajov založených na využívaní osobných údajov na určité osobné faktory, najmä na analýzu alebo prognózovanie aspektov súvisiacich s posudzovaním osobných záujmov alebo preferencií zákazníkov, prevádzkovateľ spracúva údaje podľa čl. 6 sekcia 1 písm a. Profilovanie nie je určené na identifikáciu používateľov, ale iba na zabezpečenie toho, aby ponúkané služby a produkty boli prispôsobené preferenciám používateľov. Súhlas s profilovaním je dobrovoľný a môže byť kedykoľvek odvolaný, pri rozhodovaní však pamätajte na to, že súhlas zabezpečí, že zobrazený obsah bude prispôsobený Vašim záujmom. Chýbajúci súhlas neznamená, že pri používaní našej webovej stránky nebudete dostávať žiadnu reklamu – v takejto situácii budete stále dostávať rovnaké množstvo reklamy, ktorá však nesúvisí s vašou aktivitou na našej webovej stránke.

Obdobie spracovania údajov

 • Vaše údaje budú spracované dovtedy, kým nebude existovať základ pre ich spracovanie. Údaje získané v súvislosti s realizáciou kúpnej zmluvy sa uchovávajú po dobu nevyhnutnú na poskytovanie služieb v súlade s všeobecnými obchodnými podmienkami. Doba uchovávania údajov závisí od výberu možností nákupu.
  V prípade udelenia súhlasu sú osobné údaje spracúvané do jeho odvolania, obmedzenia alebo vykonania iných opatrení z Vašej strany obmedzujúcich tento súhlas, pokiaľ nám zákon neukladá tieto údaje spracúvať dlhšiu dobu alebo ich budeme uchovávať dlhšie v prípade prípadných nárokov po dobu ich premlčacej doby stanovenej zákonom, najmä Občianskym zákonníkom.

Zdieľanie informácií

 • Informácie, ktoré poskytnete, môžu byť sprístupnené subjektom spolupracujúcim s naším Obchodom v rozsahu potrebnom na poskytovanie služieb a príslušným verejným orgánom, ak to vyžadujú platné zákony.
 • Za účelom plnenia zmluvy môže Obchod zdieľať údaje, ktoré od vás zhromaždíme, s nasledujúcimi subjektmi (GLS, Packeta, Slovenská pošta, PayU, PayPal).
 • Informácie o príjemcoch údajov sa snažíme priebežne aktualizovať, ďalšie informácie k tejto téme získate kontaktovaním správcu údajov admin@bolf.com
 • Webová stránka obsahuje aj zásuvné moduly sociálnych sietí, ktoré môžu spôsobiť prenos údajov iným správcom.
 • Meta Pixel. Na našej webovej stránke boli implementované marketingové nástroje Facebooku (spravuje: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.).  V rámci týchto nástrojov vám na Facebooku smerujeme reklamy. Aktivity v tejto oblasti vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu o marketing našich vlastných produktov alebo služieb.
 • Pixel Meta automaticky zhromažďuje informácie o tom, ako používatelia používajú našu webovú stránku z hľadiska prezeraných stránok. Takto zozbierané informácie sa najčastejšie prenášajú na server Facebooku v Spojených štátoch a tam sa ukladajú.
 • Informácie zhromaždené v rámci Pixel Meta sú anonymné, to znamená, že nám neumožňujú identifikovať používateľa. Vieme iba to, aké kroky vykonal používateľ našej webovej stránky.
 • Radi by sme vás však informovali, že Meta môže tieto informácie kombinovať s inými informáciami o vás zhromaždenými v rámci vášho používania webových stránok Meta a použiť ich na svoje vlastné účely vrátane marketingu. Takéto aktivity Meta už nie sú pod našou kontrolou a informácie o nich nájdete priamo v zásadách ochrany osobných údajov Meta: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

  Spoločným prevádzkovateľom je v tomto prípade: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.
 • Google Analytics je nástroj poskytovaný spoločnosťou Google Ireland Limited, Google Building, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland. Google Analytics automaticky zhromažďuje informácie o používaní našej webovej stránky používateľmi. Takto zhromaždené informácie spracováva Google Ireland Limited a sú spracovávané v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru a tam uložené.
 • Viac o spracúvaní osobných údajov v spolupráci so spoločnosťou Google si môžete prečítať tu:
  https://business.safety.google/gdpr/.

  Kliknite sem a prečítajte si zásady ochrany osobných údajov spracovateľa údajov:
  https://policies.google.com/privacy?hl
  https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008

  Kliknutím sem získate informácie o tom, ako zablokovať súbory cookies Google Analytics pomocou skriptov prehliadača:
  https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl
 • Nástroje sociálnych sietí. Okrem zásuvných modulov Meta a Google používa naša webová stránka aj ďalšie zásuvné moduly a iné sociálne nástroje poskytované stránkami sociálnych sietí, ako sú Twitter, Instagram, Youtobe, Pinterest.
 • Zobrazením našej webovej stránky obsahujúcej takýto zásuvný modul nadviaže váš prehliadač priame spojenie so servermi správcov stránok sociálnych sietí (poskytovateľov služieb). Obsah zásuvného modulu je daným poskytovateľom služieb prenesený priamo do vášho prehliadača a integrovaný s webovou stránkou. Vďaka tejto integrácii dostávajú poskytovatelia služieb informácie o tom, že váš prehliadač zobrazil našu webovú stránku, a to aj v prípade, že u daného poskytovateľa služieb nemáte vytvorený profil alebo nie ste na ňom momentálne prihlásení. Tieto informácie (spolu s IP adresou) odosiela váš prehliadač priamo na server daného poskytovateľa služieb.
 • Ak ste sa prihlásili na niektorú zo stránok sociálnej siete, poskytovateľ služieb bude môcť priamo priradiť vašu návštevu našej webovej stránky k vášmu profilu na danej sociálnej sieti.
 • Ak použijete daný plug-in, napríklad kliknutím na tlačidlo „Páči sa mi to“ alebo „Zdieľať“, príslušné informácie budú tiež odoslané priamo na server daného poskytovateľa služieb a tam uložené.
 • Okrem toho budú tieto informácie zverejnené na danej sociálnej sieti a zobrazia sa ľuďom, ktorí sú pridaní ako vaše kontakty. Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ich ďalšie spracovanie a používanie poskytovateľmi služieb, ako aj možnosť kontaktu a vaše práva v tejto súvislosti a možnosť nastavenia zabezpečujúceho ochranu súkromia sú popísané v zásadách ochrany osobných údajov jednotlivých poskytovateľov služieb.
 • Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,
 • Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,
 • Twitter – https://twitter.com/en/privacy,
 • Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl,
 • Pinterest – https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy.
 • Ak nechcete, aby stránky sociálnych sietí priraďovali údaje zhromaždené počas vašej návštevy našej webovej stránky priamo do vášho profilu na danej webovej stránke, musíte sa pred návštevou našej webovej stránky z tejto webovej stránky odhlásiť. Môžete tiež úplne zabrániť načítaniu zásuvných modulov na webovú stránku použitím vhodných rozšírení pre váš prehliadač, napríklad blokovanie skriptov.

Bezpečnostné opatrenia.

 • Obchod vynakladá maximálne úsilie na zabezpečenie vašich údajov a ich ochranu pred konaním tretích strán. Na ochranu vašich údajov používame všetky potrebné bezpečnostné opatrenia na serveroch, pripojeniach a webovej stránke, najmä zabezpečenie vo forme bezpečnostného certifikátu SSL pre osobné údaje CERTUM (Unizeto Technologic). Všetky spojenia súvisiace s vašimi elektronickými platbami, ak si vyberiete túto možnosť, budú uskutočnené prostredníctvom zabezpečeného šifrovaného spojenia.
 • Opatrenia, ktoré podnikneme, sa však môžu ukázať ako nedostatočné, ak sami nebudete dodržiavať bezpečnostné pravidlá. Predovšetkým musíte uchovať svoje prihlasovacie meno a heslo na Webovú stránku v tajnosti a nezverejniť ich tretím stranám. Majte na pamäti, že Obchod vás nebude žiadať o ich poskytnutie, s výnimkou prihlásenia sa na webovú stránku. Aby ste zabránili neoprávneným osobám používať váš účet, po použití webovej stránky obchodu sa odhláste.

Bezpečné nakupovanie vďaka šifrovaniu SSL.

 • Na zabezpečenie dôvernosti údajov, ktoré nám poskytujeme, používame protokol SSL (Secure Socket Layer v3). Protokol SSL je bezpečnostný prvok umožňujúci kódovanie dát prenášaných medzi zákazníkom a Obchodom. Vďaka SSL neexistuje možnosť zachytenia údajov tretími stranami. To je záruka, že nemajú prístup k vášmu menu, priezvisku, adrese, telefónnemu číslu alebo e-mailovej adrese. Osobné údaje, ktoré nám boli poskytnuté pri zadávaní objednávky a e-mail pri prihlásení na odber noviniek Bolf.sk, sú šifrované.
 • Vydavateľom certifikátu pre Bolf.sk je po overení pravosti obchodu spoločnosť Unizeto Technologies S.A.
 • Certifikáty CERTUM SSL - zaručujú bezpečnosť elektronicky zasielaných dát a potvrdzujú dôveryhodnosť webových stránok (webových serverov WWW).

Práva osôb, ktorých údaje sú spracovávané

 • Na webovej stránke si po prihlásení pomocou e-mailovej adresy a hesla môžete kedykoľvek zobraziť a upraviť svoje údaje. Ak zabudnete heslo alebo sa vyskytnú iné problémy s prihlásením, kontaktujte nás na adrese: info@bolf.sk.
 • Máte právo požadovať prístup k informáciám, ktoré ste poskytli a ktoré tvoria osobné údaje, právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu a právo na prenosnosť údajov. Okrem toho máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odvolaním, a právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Za účelom rešpektovania vyššie uvedených práv stačí kontaktovať prevádzkovateľa údajov admin@bolf.com
 • Záložka kontakt obsahuje kontaktné údaje na poverenca pre ochranu osobných údajov, ktorý dohliada na bezpečnosť osobných údajov spracúvaných Bolf Sp. z o. o. Ak zistíte možné porušenie svojich práv, kontaktujte nás prosím. Pre zaistenie bezpečnosti údajov našich klientov budú všetky pozorovania okamžite skontrolované, aby bola zabezpečená najvyššia úroveň ochrany spracúvaných údajov.

Iné webové stránky

 • Webová stránka môže pravidelne obsahovať odkazy na iné webové stránky alebo služby iných prevádzkovateľov. Takéto webové stránky alebo služby fungujú nezávisle od webovej stránky a nie sú žiadnym spôsobom pod dohľadom internetového obchodu. Tieto webové stránky môžu mať svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a služby môžu mať od nás nezávislé nariadenia, ktoré vám odporúčame prečítať. Internetový obchod nezodpovedá za pravidlá nakladania s údajmi na týchto webových stránkach.

Otázky a výhrady

 • Obchod si vyhradzuje právo zmeniť tieto Zásady ochrany osobných údajov, o čom budú používatelia Webovej stránky, vrátane Zákazníkov Obchodu, informovaní na webovej stránke www.bolf.sk .
 • Otázky a výhrady týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov je možné zasielať na nasledujúcu adresu info@bolf.sk.
pixel